Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Spojení symbolické funkce s užitnou na případě kliky u dveří

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Drobný uměleckořemeslný detail jakým je klika u vstupních dveří do kostela může být zároveň nositelem symbolických funkcí, které je také třeba při kulturněhistorickém hodnocení sledovat.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2011-11-24 16:24:45
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Kulturně historické, Doplňující prvky

Klíčová slova: Hrochův Týnec, 26633/6-858, st. 118, baroko, klasicismus, kostel, neznámý, Spojení symbolické funkce s užitnou na případě kliky u dveří
  Text
V Hrochově Týnci v kostele sv. Václava je na dveřích hlavního vchodu v západním průčelí kostela je osazená mosazná klika. Dveře jsou svlakové konstrukce pobité železným plechem překrytým diagonálními pásy. Pochází nejspíše z 20 nebo 30 let 18. století. Kostel samotný je pozdně barokní novostavbou. Klika znázorňuje starozákonní výjev Jonáše spolknutého „velikou rybou.“ Tento motiv byl v rámci v křesťanské ikonografii vykládán jako předobraz Vzkříšení Krista. Vzhledem ke starozákonnímu textu zmiňující se o Jonášově poslání jako zvěstovatele víry, byl také tento motiv používán ve ztvárnění kazatelen v interiérech římskokatolických kostelů. Symbolická funkce jednoduchého prvku se doplňuje s praktickou.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. -1 Hrochův Týnec

Hrochův Týnec
Obr. 2 Hrochův Týnec

Hrochův Týnec
  Odkazy
Hall, James, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Nakladatelství Mladá Fronta 1991
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz