Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Barevnost fasády

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Barevnost fasády je z hlediska poznání v rámci SHP výstupem nejčastěji užívaným v památkové péči. Pro exaktní poznání jednotlivých vrstech barevných nátěrů exteriérů i interiéru se samozřejmě používají rozbory prováděné restaurátory a ostaními experty. Na příkladě nepsrávného odstínu použitého v Pelhřimově je dobře vidět jak barva změní výsledný vzhled celé stavby.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2011-11-25 01:51:56
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Průčelí, Rozbor, Náměty, Péče o objekt

Klíčová slova: Barevnost fasády, měšťanský dům
  Text
Kubizující vila v Pelhřimově podle návrhu P.Janáka byla při poslední opravě opatřena dvoubarevnou úpravou fasády používající tmavě červenou a okrovou. Vzhledem ke špatnému stavu fasády, která byla na spodním podhledu architrávu opatřena omítkou na rákos, jsou vidět starší vrstvy barevnosti, které se liší od nynějšího příliš tmavého odstínu červené. Na bílou omítku byla nanesena vrstva růžové. Podobná nesprávná úprava konečného nátěru se přihodila i slavnější Janákově stavbě v Pelhřimově na hlavním náměstí.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. -1 Pelhřimov

Pelhřimov
Obr. -1 Pelhřimov

Pelhřimov
  Odkazy
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz