Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Nelogická podoba členění fasády může upozornit na špatně provedenou opravu.

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Na jednoduchém příkladu srovnání archivní fotografie a současného stavu můžeme zřetelně vidět, jak výraz stavby komolí absence původního formálního tvarosloví, která vede k celkové změně ve vzhledu.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-10 10:26:41
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Náměty, Péče o objekt

Klíčová slova: Mašťov, klasicismus, hrobka, neznámý
  Text
Mašťov, hrobka rodu Mladotů ze Solopysk. Datace 1805 na nápisové desce na průčelí, stavebníkem byl Vojtěch Mladota ze Solopysk Srovnáním současné podoby exteriéru hrobku po opravě provedené v roce 2009 a historické fotografie z 60. let 20. stol. můžeme jednoznačně určit chyby, kterých se dopustili realizátoři opravy. Největší závadou je absence původního soklu, který nebyl při opravě obnoven nebo byl dokonce záměrně pominut z důvodu ulehčení stavebních prací. Výraz stavby to značně komolí. V rámci doporučení k obnově je nutné provézt průzkum fasády a zjistit pokud možno původní barevnost. Především je však nutné zjištěné poznatky aplikovat při opravě. Nutnost používat pro doporučení k obnově archivní fotografie je naprostou samozřejmostí. V případě nepůvodní barevnosti, jde především o tvrdý odstín modré barvy spolu s taktéž „tvrdým“ odstínem šedých pilastrů, kladí a obou říms u oken. V tomto kontextu pak působí zcela nesmyslně bílé rámování oken. Další chybou je současná krytina, jenž potlačila "plasticitu" prejzů.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. -1 Mašťov -obr. 1

Mašťov -obr. 1
Obr. -1 Mašťov - obr. 2

Mašťov - obr. 2
Obr. -1 Mašťov - obr. 3

Mašťov - obr. 3
  Odkazy
Literatura: Poche E. a kol., Umělecké památky Čech, Praha 1978, díl II., s. 362 800 let Mašťova, Praha 1989. Prahl R., Umění náhrobku 1780-1830, Praha 2004, s. 19, 284.
  Poznámky
MAŠŤOV (o. Chomutov) evidenční číslo nemovité kulturní památky 43758/5-626 Hrobka rodu Mladotů ze Solopysk datace: 1805-1806?, 1805 na nápisové desce na průčelí Autor. Stavebník: Vojtěch Mladota ze Solopysk? Nápis: SEPULCRUM/ VETEBI PROSAPIEI LLBB MLADOTA DE SOLOPISK/PRAPARATUM/ AB ADALBERTO MLADOTA LB:DE/ SOLOPISK AO MDCCCV/ MEMENTO MORI, nad hlavním vchodem Stručná historie Poslední majitel panství Arnošt Jan Goltz se roku 1792 na mašťovském zámku zastřelil. Arnoštovou smrtí vymírá rod Goltzů po meči, a majitelem panství se tak podle poslední vůle stal Vojtěch Mladota ze Solopysk. Mladotové byly majiteli zámku a panství do roku 1838.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz