Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Horšovský Týn, situování někdejší Říšské brány při domě čp. 105

Zpět k vyhledávání
  Anotace
V půdorysech historických měst velmi často narážíme na výrazné stopy zaniklých fortifikací; velmi výrazné bývají tyto stopy zejména v místech zaniklých městských bran. V jejich místě se často komunikace nápadně zužují, domy, které k branám přiléhaly mají dnes zdánlivě nelogické výstupky či rizality, původně na tyto objekty navazující. Tyto indicie, často v kombinaci s historickými mapovými podklady, mohou výrazně napomoci k lokalizaci zaniklých městských bran, případně i k určení jejich podoby.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-10 13:03:59
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Urbanistické vztahy, Komb. všech údajů, Stavební historie, Info vycházející ze stavby, Využití pramenů a literatury

Klíčová slova: Horšovský Týn, brána, opevnění, 105
  Text
První opevnění města Horšovského Týna vzniklo za Arnošta z Pardubic, zřejmě kolem poloviny 14. století. Opevnění mělo dvě brány – přímo pod biskupským hradem vedla k západu brána Říšská, zvaná též Bavorská nebo Dolní; v horní části města, směrem k dnešnímu kapucínskému klášteru se nacházela brána Plzeňská čili Horní. Obě brány jsou ještě zakresleny na mapě Stabilního katastru z r. 1838. Brány byly strženy zřejmě kolem roku 1851, když se rozšiřovala stará silnice vedoucí městem. Umístění někdejší Říšské brány je možno dodnes velmi dobře určit dle rizalitu, který je součástí domu s hostincem č.p. 105 v ulici 5. května (dříve Říšské). Severozápadní stěna tohoto rizalitu je šikmo okosena a postrádá jakékoliv členění – v těchto místech k ní přiléhala jižní stěna brány, která měla podobu nízké průjezdní věže. Samotný rizalit má podobu drobné věžičky, na níž je poněkud neorganicky nasazena barokní báň s korouhvičkou, v níž je letopočet 1816. Část zdiva brány byla odhalena při výkopových pracích r. 1996. Také z Plzeňské (Horní) brány, nebo spíše z jejího předbraní, se při domě č.p. 1 zachovalo torzo severozápadní stěny s výběhem arkády průjezdu.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. -1

Obr. -1

  Odkazy
Dvořáková, Vlasta: Horšovský Týn, Praha 1963 Líbal, Dobroslav: Horšovský Týn – stavebně historický rozbor objektů, pasport SÚRPMO, rkp., Praha 1966. Horšovskotýnsko – historicko – turistický průvodce. Nakladatelství Českého Lesa, 1998, s. 60 – 61 Kuča, Karel: Města a městečka…II. díl, Praha 2000, s. 192 – 199
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz