Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Strop pod podlahou aneb určení starší konstrukce pomocí druhotně použitých prvků

Zpět k vyhledávání
  Anotace
V průběhu přestaveb historických objektů docházelo pravidelně - zejména z úsporných důvodů - k druhotnému užití materiálu ze starší fáze stavby; v tomto případě části malovaného záklopového stropu, jehož dendrochronologické datování posléze umožnilo do značné míry rekonstruovat podobu a vývoj staršího objektu.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-10 13:44:40
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Interiér, Stropy a klenby

Klíčová slova: 192/III, Strop pod podlahou aneb určení starší konstrukce pomocí druhotně použitých prvků
  Text
Praha 1, někdejší Berkovský palác, č.p. 192/III Původně renesanční palác palác Berků z Dubé, barokně přestavěný na kolej theatinů, v suterénu obsahující i pozůstatky středověkých domů.Roku 1671 získal někdejší palác řád theatinů, který jej upravil na řádové sídlo – kolej. Ve 2. patře staršího východního křídla byl po roce 1718 nově upraven velký sál lehce lichoběžníkového půdorysu, s plochým stropem, neseným výrazným fabionem. Po zrušení koleje roku 1783 byl sál zrušen a jeho východní část rozdělena do tří místností. Část západní a jižní dodnes funguje jako chodba. Zde se také dochovala část původního stropu sálu i se zmíněným fabionem. V průběhu stavebních úprav r. 2011 byla odkryta rubová strana tohoto stropu a bylo zjištěno, že konstrukce nad ním je nesena množstvím druhotně použitých trámů, které byly posléze dendrochronologicky datovány do let 1583 – 4. Mají okosené hrany, dlaby po záklopech a jejich spodní strany jsou malovány zelenočernými rozvilinovými ornamenty. Trámy (dnes otočené „naležato“) mají stejnou délku, jako je šíře dnešního sálu, což s největší pravděpodobností znamená, že „theatinský“ sál měl renesančního předchůdce přibližně stejných rozměrů.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1

  Odkazy
Hammerschmied, J. F., Prodomus Gloriae Pragenae..., Praha 1723, s. 475 – 78. Beschriebung der Königl. Hauptstadt Prag, Praha, ed. Schönfeld 1774, s. 8. Schaller, J., Beschriebung der königlichen Haupt – und Residenzstadt Prag I., Praha 1794, s. 27 – 29, 194. Emler, J. (ed.), Fontes rerum bohemicarum II., Praha 1871, s. 302. Tomek, W. W., Základy starého místopisu pražského III., Praha 1872, s. 56. Eckert, F., Posvátná místa král hl. města Prahy, Praha 1883, s. 186 – 96. Herain, J., Stará Praha, Praha 1902. Ruth, F. Kronika královské Prahy, Praha 1904, s. 786 – 87. Líva, V., Studie o Praze pobělohorské III., Sborník příspěvků k dějinám hl. m. Prahy, IX., Praha 1935, s. 393 Blesík, J. V., U sv. Kajetána pod hradem pražským, Praha 1947. Merhout, C. – Wirth, Z., Zmizelá Praha 2., Praha 1946, s. 25. Líva, V., Berní rula 3, Pražská města, Praha 1949, s. 119. Novotný, A., Praha v květu baroka, Praha 1949, s. 30 – 32. Srba, B., České divadlo v kajetánském domě na Malé Straně, in: Dějiny českého divadla II., Praha 1969, s. 269 – 81. Pasport SÚRPMO, č.p. 192 / III., D. Líbal, J. Vajdiš, O. Novosadová, M. Heroutová, L. Jelínek, rkp., 1970. Praha – Malá Strana, Stručný přehled urbanistického a architektonického vývoje bloku č. 1187, E. Stach, D. Líbal, J. Vajdiš, O. Novosadová, M. Heroutová, O. Rulc, V. Uher, rkp., SÚRPMO 1970. Hlavsa, V. – Vančura, J., Malá Strana – Menší Město pražské, Praha 1984, s. 96, 199 – 200. Preiss, Pavel, Italští umělci v Praze, Praha 1986 Kuthan, J., Česká architektura v době posledních Přemyslovců, Praha 1994, s. 320. Vlček, P. – Sommer, P. – Foltýn, D., Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 480 – 481. Vlček, P., - Havlová, E., Praha 1610 – 1700, Kapitoly o architektuře raného baroka. Praha 1998, s. 88 – 91. Vlček, P., (ed.), Umělecké památky Prahy – Malá Strana, Praha 1999, 82 – 85, 295 – 97. Lazarová Markéta – Lukas Jiří: Praha. Obraz města v 16. a 17. století. Soupis grafických pohledů, Praha 2002
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz