Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Kostel jako "galerie" stavebních slohů

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Na příkladě farního kostela sv. Jiří můžeme sledovat přímo "učebnicový" příklad postupného růstu sakrální stavby a "nabalování" jednotlivých slohových vrstev - od původní románské rotundy z 12. století až po neoslohové úpravy a dostavby na přelomu 19. a 20. století.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-10 13:51:30
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Základní skladba objektu, Info. vycházející ze stavby samotné, Stavební historie

Klíčová slova: Kostel jako "galerie" stavebních slohů, rotunda, Hradešín, románský sloh, gotika, renesance, baroko, neoslohy a eklektismus, kostel
  Text
Hradešín, kostel sv. Jiří Kostel sv. Jiří v Hradešíně je velmi starobylého původu – jeho poloha na výrazném návrší i samotný název obce napovídá možnou původní existenci panského sídla. Kostel byl v průběhu staletí mnohokrát rozšiřován, přestavován, upravován, a dnes tvoří přímo čítankovou ukázku vývoje a posloupnosti stavebních slohů – jsou zde zastoupeny prakticky všechny od 12. po 19. století. Stavba rostla přibližně takto: • Kol. poloviny 12. století – románská rotunda s portálem na jižní straně a apsidou, vyzděná z lícovaných kvádříků. • Kol. poloviny 14. století – stavba gotického kostela, při níž ubourána apsida rotundy; Plochostropá lod s mírně sešikmenou západní stěnou a portálem na jižní straně, polygonální presbytář s protáhlým trojbokým závěrem a opěráky, sklenutý dvěma poli žebrové klenby, v závěru paprsčitě. • 1434 – pobořena a později přestavěna lod kostela; tehdy zřejmě snížena střecha. • 1552 – k jižnímu portálu přistavěna obdélná předsín s trojúhelným štítem; tehdy zřejmě také prolomena dvojice půlkruhových oken v severní stěně presbytáře. • 2. pol. 17. století – k jižní stěně presbytáře přistavěna obdélná sakristie s volutovým štítem. • 1730 – 40 – Celý kostel opraven, okna ve stěnách lodi a jižní okno rotundy rozšířeny. Vystavěna nová fara, zvonice a kaple sv. Jiří při ohradní zdi hřbitova. • 1888 – v lodi rotundy zřízena kruchta, k její severní stěně přistavěno točité schodiště • 1897 – zbořena vstupní brána hřbitova s barokní kaplí sv. Jiří. • 1910 – v ohradní zdi hřbitova zřízena kazatelna, na níž byly použity části původní kazatelny z r. 1568 a také z kazatelny kostela v Horkách, datované 1575.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. -1 Hradešín

Hradešín
  Odkazy
• Umělecké památky Čech I., 1977, s. 466.
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz