Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Inspirační zdroje Adolfa Loose

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Nenápadný motiv poloslunce se objevuje i u Adolfa Loose, kde bychom ho asi nečekali. V literatuře často zmiňovaná inspirace neoklasicistickou architekturou se u tohoto moderního architekta projevovala i v takových detailech jakým je výzdoba oplocení městské
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 15:02:31
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Hodnocení, Umělecko historické

Klíčová slova: Inspirační zdroje Adolfa Loose, funkcionalismus, vila, klasicismus
  Text
U jednoho z vídeňských domů postaveného podle návrhu Adolfa Loose se na plotě vjezdu do garáže nachází ze železných prutů provedený klasicizující motiv poloslunce. I tento drobný detail potvrzuje, historiky umění již prokázaný, zájem A. Loose o novoklasicistní architekturu. Plot je proveden na betonové podezdívce z železných tyčí vyplněných pletivem s rastrem pravidelných čtverců. Parafráze na motiv slunce je použita i u vstupní branky pro pěší. Motiv slunce má samozřejmě daleko delší historii sahající až do starověku. Nicméně největší „rozkvět“ prodělal v neoklasicismu a empíru. Motivy slunce a poloslunce byly používány především na dveřích, vratech a ve vyplních nadokenních polí. Motiv byl přebrán i do lidového prostředí. V 50. až 60. letech 20. stol. se objevil i v tzv. „bruselském“ stylu a prošel i fází českého „kutilství“ a „chalupářství.“
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Vídeň

Vídeň
Obr. 2 Vídeň

Vídeň
  Odkazy
  Poznámky
Škabrada, Jiří, Konstrukce lidových staveb, Nakladatelství Argo 2003.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz