Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Druhotné použití pískovcového ostění.

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Tento příklad ukazuje druhotné použití pískovcového ostění. Pravděpodobně v 2. pol. 20. stol. byly zrušeny dva vstupy mezi místnostmi a z jeho vylámaného ostění zhotoveno ostění nově zřízeného krbu a lavice v nice po jednom ze zazděných vstupů.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 15:17:27
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Interiér, Stěny

Klíčová slova: Druhotné použití pískovcového ostění., hájovna, Krásný Dvůr, neoslohy a eklektismus, neznámý
  Text
Bývalá hájovna stojí v areálu zámeckého parku za potokem Leska, přístupný je cestou vedoucí přes most od zadního vchodu Panovu templu. Jedná se o zčásti podsklepenou přízemní cihelnou stavbu obdélného půdorysu s osovým středním rizalitem a s valbovou střechou. Z rohu stavby vybíhá do terénu zahloubená, sedlovou střechou krytá chodba vedoucí ke studni. Přízemí je v současné době podélný dvojtrakt. Obsahuje celkem čtyři místnosti, vchod do chodby a místnosti se studnou. Za hlavním vchodem je vstupní síň, která obsahuje v severní stěně dvě zazděné niky sloužící k přikládání do dnes již zaniklých topenišť. Ze vstupní síně vedou po stranách dveře do bočních místností. V místnosti na západní straně jsou zbytky velkých kachlových kamen. V místnosti po východní straně je opět jedna zazděná nika ústící do komína. V zadním traktu je jedna menší místnost, ze které vedou jednoduché dřevěné schody na půdu. Z této místnosti také sestupují schody do malého sklepa a dále do prostoru obsahujícího studnu. Chodba a obě místnosti jsou zaklenuty valenou klenbou, stěny jsou z lomového kamene, schody a ostění z pískovce. Poslední místnost v zadním traktu je největší a obsahuje v jihozápadním rohu krb a vedle segmentovou niku původního vstupu. V obvodově stěně je zazděné okno. Podlahy v interiéru jsou prkenné, stropy z trámů pobitých prkny.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
Obr. 2 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
Obr. 3 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
Obr. 4 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
  Odkazy
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz