Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Valená klenba s vyčnívajícími kameny

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Příklad ze stavby poněkud bizarního určení (jde o umělou jeskyni se symbolickým hrobem) ukazuje „klasickou“ valenou klenbu, ze které vystupují nepravidelně umístěné kameny různé velikosti a tvarů. Je pravděpodobné, že sloužili k lepší přilnavosti štukového stropu napodobujícímu přírodní povrch skalnaté jeskyně, ať už ve formě kamenů nebo „krápníků.“
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 15:21:28
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Interiér, Stropy a klenby

Klíčová slova: Valená klenba s vyčnívajícími kameny, drobná architektura, Krásný Dvůr, klasicismus
  Text
Stavba je umístěna téměř na konci údolí zvaného Ráchel. Jde o uměle navršený kubus z neopracovaných a neomítaných kamenů krytých shora zeminou s vegetací. Půdorysně se jedná o nepravidelný čtverec přístupným jediným vchodem od přístupové cesty. Vchod je pravoúhlý bez ostění a výplně. Interiér má stěny z velkých neopracovaných a neomítaných kamenů. Je zaklenutý cihlovou valenou klenbou, z které vystupují nepravidelně umístěné kameny. Klenba je navíc spojena železnými pásky. Terén interiéru tvoří voda, proto je pohyb možný po dřevěném můstku vedoucím k sarkofágu umístěném při protilehlé straně vstupu. Dnes těžko určit zdali je toto řešení s pochozími dřevěnými můstky původní. Sarkofág je umístěn na šesti hranolových pilířcích a nejblíže se jeho forma podobá římskému cipu. V prostoru za sarkofágem vytéká z mělké klenuté cihelné niky voda protékající pod ním. Přední stěna je opatřen dvěma reliéfně provedeným lvími hlavami, boční potom reliéfem sfingy. Víko skládající se původně ze tří kusů je uprostřed porušené. Dále chybí celkem tři nárožní akrotérie. Je možné, že v původním řešení měl sarkofág akrotérie tři v přední části a tři v části při stěně.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
Obr. 3 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
Obr. 3 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
Obr. 4 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
  Odkazy
  Poznámky
Lorenc V. – Tříska, K., Krásný Dvůr, státní zámek a okolí. Praha 1954. Tříska K., Zámek a park v Krásném Dvoře. Časopis společnosti přátel starožitností českých LXI, 1953, s. 157-168. Kopal, V., Krásný Dvůr u Podbořan. Praha 1961. Lůžek B., Houda J., Státní zámek Krásný Dvůr. Louny 1975. Křížová K., Z obrazové sbírky na Krásném Dvoře, Památky a příroda č. 1982/3. Křížová K., Státní zámek Krásný Dvůr, průvodcovský text. 1983. Lůžek B., Krásný Dvůr, Rozbor stavebních rejstříků (1720-1724). 1974. Kotrba V., Die Anfänge der Neugotik in den böhmischen Ländern. In: Alte und moderne Kunst Nr. 81. Sonderheft Ausstellung Der Wiener Kongress 1814-1815. Jahr. 10. Wien 1965, s. 35-44. Jahn, J. Q., Fortsetzung (!) der Gefühle bei Besuchung des Schönhofer Garten. In: Apollo. Prag 1797. Jahn, J. Q., Gefühle bei Besuchung des Schönhofer Garten. Apollo 1797, 3. Bd., September-Dezember, s. 173-190, 193-222. Kleist A. F. von, Fantasien auf einer Reise nach Prag. Dresden – Leipzig 1792. Wiebezahn J., Geschichte und Funktion des Monopteros. Hildesheim – New York, 1975. Rokyta, H., Ein Reisebericht von 1791 über die Kleinarchitekturen des Landschaftsparka von Schönhof in Böhmen. In: Österreichische Zeitschrift fur Kunst und Denkmalflege XXVII. Wien 1973. Rokyta H., Cestovní zpráva z roku 1791 o zahradní drobné architektuře zámeckého parku v Krásném Dvoře. In: Památková péče 1945-1970. Praha 1973. Vlček, P., Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha 1999. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha 1984. 10 století architektury. Architektura 19. stol. Praha 2001. Almanach und Taschenbuch für Garten Freunde (ed. W. G. Becker), Leipzig 1798. Hušek, P., Zámecký park Krásný Dvůr, průvodce. Ústí nad Labem 2006. Bílek, Tomáš V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, Praha 1882 Heber, Franz Alexander: Böhmens Burgen, Vesten und Burgschlösser 7, Praha 1849 Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze království Českého 14, 2. vydání, Praha 1936 Schaller, Jaroslaus: Topographie des Königreichs Böhmen 7. Saatzer Kreis, Praha - Vídeň 1787 Sommer, Johann Gottfried: Das Königreich Böhmen 14. Saazer Kreis, Praha 1846, s. 259.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz