Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Druhotné umístění kamenného ostění vstupu

Zpět k vyhledávání
  Anotace
S ostěním vstupů i oken se na jedné stavbě v průběhu její historie i několikrát hýbalo a někdy je těžké určit jde-li o druhotné nebo původní umístění.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 15:41:37
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Průčelí

Klíčová slova: Druhotné umístění kamenného ostění vstupu, gotika, Červené Pečky, vesnický dům (usedlost), neznámý
  Text
Patrové průčelí je usazeno v terénu, který se směrem k severozápadu zvažuje. Líc zdiva celého průčelí je v jedné úrovni. Při východním konci je pod úrovní terénu půlkruhový portál, jehož ostění tvoří pískovcové opracované bloky s vnější okosenou hranou. Portál je složen ze dvou přibližně stejných stojek (86 cm a 80 cm), nad nimi je výplň z cihelných úlomků (24 cm) a nad nimi je celkem 5 kusů pískovcových článku s okosenou hranou tvořících půlkruh. Výška je 164 cm, šířka je 132 cm. Za portálem jsou dolů se zvažující schodiště, v současné době nepřístupné. Na severovýchodní nároží jsou opět zbytky nárožní kvádrové rustiky shodné jako výše popsané. Nad částí s portálkem v přízemí je sníženo zdivo a střecha změněna na pultovou. Portál je osazen ve vstupu na schodiště do prostoru sklepení, dnes nepřístupného. U portálu je vzhledem k cihelné výplni mezi stojkami a záklenkem možné uvažovat o jeho druhotném umístění.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Červené Pečky

Červené Pečky
Obr. 2 Červené Pečky

Červené Pečky
Obr. 3 Červené Pečky

Červené Pečky
Obr. 4 Červené Pečky

Červené Pečky
  Odkazy
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz