Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Symbolická výzdoby jako vodítko k účelu stavby

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Při prvotním obhlédnutí objektu nebo v případě, že máme na průzkum málo času, je dobré si všímat i drobných detailů jako je například výzdoba mříží. V tomto případě byla do jednoho z prvků výzdoby mříží vložena symbolická hodnota určující jinak běžný typ kaple při kostela jako hrobku. Jde o zlomené stonky vlčích máků, které symbolizují smrt. Přesněji věčný spánek.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 15:51:01
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Doplňující prvky

Klíčová slova: Symbolická výzdoby jako vodítko k účelu stavby, Slavkov, klasicismus, hrobka, neznámý
  Text
Rodová hrobka Kouniců byla zbudována pod jižní kaplí kostelíka sv. Jana Křtitele Arnoštem Kryštofem hrabětem Kounicem roku 1795. Kostel sv. Jana Křtitele stojí na předměstí zvaném "Špitálka". Původně gotická stavba prošla radikální přestavbou v roce 1743. V letech 1757-1789 sloužil jako farní, potom byl změněn na hrobku jednoho z nejmocnějších rodů na Moravě. Součástí nově zřízeného vchodu do kaple byla i bohatě profilovaná železná dvoukřídlá mříž. Tato mříž je ještě pozdně barokních forem. Na vrcholu této mříže jsou dva zlomené květy stylizovaných vlčích máků. Květy vlčích máků v křesťanské ikonografii symbolizují věčný spánek, tedy smrt. Nicméně stejně jako po spánku přichází ráno probuzení, tak i ze smrti existuje procitnutí skrze Ježíše Krista.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Slavkov

Slavkov
Obr. 2 Slavkov

Slavkov
  Odkazy
  Poznámky
Literatura Pernes J. Holán I., Slavkov u Brna - město a okolí. Praha 1987. W.G.Rizzi, M. Schwarz, 1980, s. 202-203, T. Kubátová, 1955, s. 13-14, P. Zatloukal, 1986, s. 9. Muchka I., Kuthan J., Aristokratická sídla období klasicismu, Praha 1999, 20. Petrasová, T., Lorenzová, H., (ed.), Dějiny českého výtvarného umění (III/1), Academia 2001, s. 192. Pernes J., Slavkov u Brna, město a okolí. Svépomoc 1987. Prahl R., Umění náhrobku 1780-1830, Academia 2004, s. 279.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz