Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Srovnání ikonografických pramenů

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Pro františkánské kláštery v Čechách v 1. třetině 18. stol. existuje jeden obecně známý ikonografický pramen obsahující řadu drobných kreseb jednotlivých konventů. Na první pohled jde o jednoduchá schémata, při jejiž interpretaci bychom měli opatrní. V případě Votic se nám ovšem dochoval obraz, který zachycuje klášter téměř ve stejné době, a jejich srovnáním zjistíme, že mapa je i ve svém zjednodušení překvapivě přesná. Otázkou zůstává zda autor mapy nečerpal právě z uvedeného obrazu.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 15:56:57
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Zobrazení, Plány a skici, Hist. plány a skici

Klíčová slova: Srovnání ikonografických pramenů , Votice, baroko, klášter, neznámý
  Text
Ve Wrbczanskeho knize (Nucleus Minoriticus, seu vera, et sincera Relatio Originis, et Progressus Provinciae Bohemiae, Conventuum, et Residentiarum, Fratrum, et Sororum Sancti-monialium, Ordin. Minor. S. P. Francisci Strict. Observ. Reform. in Provincia, sub Patrocinio Sancti Wenceslai Ducis, et Martyris, Per Bohemian, Moraviam, et Silesiam existencium, Vetero-Pragae, 1746) je publikována mapa české františkánské provincie, na níž je znázorněno třicet tehdy existujících františkánských konventů a jedna rezidence. Mapa je datována rokem 1737, je tedy o devět let starší než vydání knihy. Votický konvent s kostelem je zobrazen od jihozápadu. S tímto vyobrazením je prakticky totožná, i když v detailech vzhledem k druhu a velikosti malby samozřejmě přesnější, anonymní veduta františkánského konventu ve Voticích ze sbírek Muzea Podblanicka. Je pravděpodobné, že tato umělecky ne zcela prvotřídní olejomalba vznikla právě jako podklad pro grafické vyobrazení votického konventu na mapě české františkánské provincie, přiložené k Wrbczanského knize Nucleus Minoriticus. Malba je hypoteticky datována do období od 30. let 18. století.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Votice

Votice
Obr. 2 Votice

Votice
Obr. 3 Votice

Votice
  Odkazy
  Poznámky
Literatura: (mapa provincie reprodukována in: Petr Regalát Beneš – Petr Hlaváček (edd.), Historia Franciscana II. Sborník textů, Kostelní Vydří 2005, nečíslovaná příloha)
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz