Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Problematika umístění ostění vstupů a oken v exteriéru a interiéru

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Problematika rozlišení interiéru a exteriéru v případě umístění ostění, které je u okna dnes umístěno v interiéru místnosti a u ostění vchodu do téhož prostoru umístěného do exteriéru.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 21:22:34
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Interiér, Stěny

Klíčová slova: Problematika umístění ostění vstupů a oken v exteriéru a interiéru, baroko, měšťanský dům, neznámý, Kolín
  Text
Dům na Karlově náměstí v Kolíně je původně pozdně gotickou stavbou na starší parcele, později byl několikrát upraven. Otázkou zůstává umístění původního schodiště před zřízením do dnešní doby zachovaného dvouramenného schodiště z 19. stol. S tímto schodištěm také souvisí místnost ležící jižně od prvního ramene z přízemí. Do prostoru se vstupuje právě z tohoto ramene pravoúhlým vstupem s pískovcovým ostěním obráceným do exteriéru a rozevírající se nikou do místnosti. Oproti tomu jediné okno osvětlující místnost má rozevírající se niku do exteriéru a pískovcové ostění je umístěno v interiéru. Příčiny tohoto stavu mohou být různé. Nejschůdnějším vysvětlením je proražení jednoho z otvorů druhotně. Dalším vysvětlením může být změna schodiště v celém domě a s tím související proražení okna.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Kolín

Kolín
Obr. 2 Kolín

Kolín
Obr. 3 Kolín

Kolín
Obr. 4 Kolín

Kolín
  Odkazy
  Poznámky
Literatura: Rišlink Vladimír, Jouza Ladislav, Valentová Jarmila: Gotika na Kolínsku. Společnost a kultura v letech 1250-1530. Kolín 1998. Rišlink Vladimír, Jouza Ladislav: Renesance na Kolínsku. Společnost kultura v letech 1530-1650. Kolín 1999. Rišlink Vladimír, Jouza Ladislav, Baroko na Kolínsku I: Společnost a kultura v letech 1650-1730. Kolín 2001. Vávra Josef: Dějiny královského města Kolína nad Labem. Kolín 1888.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz