Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Kopie nebo varianta jedné stavby?

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Kopírování jednotlivých vzorů staveb bylo běžným způsobem realizace přání jednotlivých stavebníků. V případě těchto dvou hrobek jde o příklad téměř doslovného kopírování stavby. V případě zpracování SHP je přínosné zmapovat si podobné stavby v blízkém okolí a v ideálním případě i v širším kontextu. Takové srovnání může přinést další zajímavé upřesňující informace.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 21:30:44
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Průčelí

Klíčová slova: Kopie nebo varianta jedné stavby?, Letov u Podbořan, klasicismus, hrobka, neznámý
  Text
Šlechtická hrobka v Mašťově vznikla pravděpodobně v roce 1805. Hlavní průčelí nese kromě základního rozvrhu plně akcentující nastupující klasicismus, pozdně barokní rezidua jako jsou suprafenestry oken. Vyjímečnou součástí je spodní část, která kromě nepopiratelné symbolické funkce umožňuje vstup do prostory sloužících pro uložení rakví. Tato „krypta“ je navíc koncipována jako varianta prvokřesťanských katakomb. Přibližně o 10 let starší hrobka rytířů ze Schwarzenfeldu stojí v asi 15 km vzdáleném Letově u Podbořan. Celkový rozvrh fasády je až na některé drobné detaily totožný. Shodné je i řešení interiéru, které spočívá ve čtyřech sloupech nesoucí soustavu 9 malích kupolí, krytých jehlancovou střechou. U této stavby se do „krypty“ vcházelo z exteriéru prostým vchodem přikrytým v terénu velkou deskou.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Letov

Letov
Obr. 2 Mašťov

Mašťov
  Odkazy
  Poznámky
Literatura: Poche E. a kol., Umělecké památky Čech, Praha 1978, díl II., s. 362 800 let Mašťova, Praha 1989. Prahl R., Umění náhrobku 1780-1830, Praha 2004, s. 19, 284. Podbořany:dějiny města a okolních obcí/Jan Smetana, Podbořany 2001.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz