Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Starší a mladší otvory na fasádě

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Jeden z velmi častých případů je zachování starších a novějších oken a vstupů na jedné fasádě. Podle rozmístění starších zbytků frontonů nebo šambrán můžeme rekonstruovat nejen původní rozvržení oken, ale i umístění místností v interiéru stavby. V některých případech zůstalo ovšem rozmístění místností shodné a byla změněna pouze velikost oken.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 21:37:08
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Průčelí

Klíčová slova: Starší a mladší otvory na fasádě, neoslohy a eklektismus, průmyslová (technická) stavba, neznámý, Kladno - Vrapice
  Text
Fasádu dělí v přízemí vstup umístěný v západní ose a dvě shodná obdélná okna. V krajní východní ose je druhotně zazděný vstup, jehož zazdívka je nejvíce patrná při soklu. Nad oběma vstupy je segmentová římsa širší než v patře. Patro odděluje shodná římsa jako u zbytku budovy. V místech oken je římsa porušená. V patře jsou dvě velká okna osazená za líc fasády. Nad nimi jsou pravidelně umístěny tři krátké úseky suprafenester z režného zdiva. Fasáda je ukončena trojúhelným štítem. V prostoru pod patrovou římsou je na několika místech patrná starší omítka v okrové barvě. Barevné provedení fasády je v současné době ve dvou barvách. Světle šedá hrubá omítka a červeně natřené vstupní a nadokenní římsy spolu s patrovou římsou. Na fotografii jasně vidíme suprafenestry z režného zdiva, které předcházely pozdějším okenním otvorům umístěným mimo ně.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Mayrau

Mayrau
  Odkazy
  Poznámky
Literatura: Dobývání uhlí na Kladensku, historie Kladensko-Slánsko-Rakovnické pánve, zpracoval autorský kolektiv, vydala OKD, a.s., Ostrava, Kartis 2006. Zde i vyčerpávající přehled literatury k tématu. Mayová A., Vývoj dolování v kladenské pánvi, PÚ v Ostravě, 1998, rukopis. Hrabák J., Železářství v Čechách jindy a nyní. Knihkupectví František Řivnáč, Praha 1909. Uváček, J., 120 let dolu Mayrau, Skanzen dolu Mayrau, Kladno 1995. Bláha A., Kladenské kamenouhelné doly ve fotografii, díl I., 1937, list 58 „Důl Fierlinger, 1956.“ Stehlík, V., Stoletá šachta slavných tradic Mayrau-Fierglinger-Gottwald II: 1874 – 1974: Příspěvek k historii uhelné těžby, hrdinného boje za práva pracujících i úsilí havířů v počátcích i rozvoji výstavby socialismu na Kladensku, Libušín: Důl Klement Gottwald, n. p. 1974. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. Praha Libri 2004
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz