Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Něčím nápadné stavby v kontextu okolní zástavby

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Při terénním průzkumu narazíme na stavbu, která nám připadá v kontextu okolní zástavby něčím neobvyklá. V tomto případě jde o stavbu, jež měřítkem převyšuje zbylou zástavbu vsi. Kompaktní hmota patrové stavby je rozdělena na několik obytných jednotek se samostatnými vchody. Na první pohled je zřejmé, že šlo původně o jednu velkou budovu. Nabízí se sýpka nebo jiná hospodářská budova. Při pohledu na katastr zjistíme, že šlo o budovu rozkládající se v bývalém hospodářském dvoru jako jeho nejvýraznější stavba. Při pohledu do archivu nakonec zjistíme, že šlo o budovu bývalé rezidence kutnohorských jezuitů
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 21:42:43
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Urbanistické vztahy

Klíčová slova: Něčím nápadné stavby v kontextu okolní zástavby, jezuitská rezidence, baroko, neznámý, Paběnice
  Text
Ves Paběnice připadla po smrti Petra Lukaveckého z Lukavce roku 1625 císaři, který ji daroval jezuitům. Ti ji připojili ke Křeseticím. I zde začali jezuité nejprve opravou hospodářských budov a obnovou kostela. Jak v roce 1662 píší ve své kronice: „Statek dán do pořádku, neboť již téměř do ruin padal a nezpůsoben k užitku. Do ovčína minulého roku zřízeného pořídili jsme 1000 ovcí.“ Spolu s ovčínem byl zřízen „dům se dvěma lůžky a komorou pro cestující“. V roce 1677 obnovili kostel sv. Jakuba. Teprve zřejmě na počátku 18. stol. vystavěli budovu rezidence spolu s přilehlou sýpkou, kterou máme v zápisech datovánu do roku 1713. Rozsáhlou budovu na obdélném půdorysu postavili u dnes již zničeného hospodářského dvora na dominantní poloze nad údolím, naproti již zmiňovanému kostelu. Samozřejmou součástí rezidence byla i kaple, o které se dovídáme, že v roce 1840 shořela. V rezidenci bydlel vždy jeden člen tovaryšstva, který řídil statek, vybíral dávky a odváděl je do Křesetic. Již dva roky po zrušení řádu byl celý dvůr rozparcelován a budova rezidence přeměněna na byty. Při těchto úpravách byl zcela změněn i interiér stavby. Základní hmotu budovy nalezneme v současné době ukrytou v mohutné stavbě navzájem spolu spojených pěti bytech (čp. 41, 42, 43, 45 a 46). Každý byt má dnes samostatný vchod a úpravu fasád. Nové jsou pochopitelně i všechny okenní a vstupní otvory. Posledním pozůstatkem barokní podoby budovy rezidence je polovalbová střecha.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Paběnice

Paběnice
  Odkazy
  Poznámky
Literatura: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy, Praha 1989, (cit. v pozn. 11), s. 355.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz