Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Barevnost fasády

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Je samozřejmé, že při průzkumu zámeckých areálu jakým je například Kácov je třeba podrobně projít i všechny stavby v areálu. Jako jsou sýpky, kaple či kostel, stodoly a stáje. V méně exponovaných místech, které neprocházely z různých důvodů tak častými změnami jako hlavní zámecká stavba se mohou skrývat cenné informace, jež se mohou zpětně vztahovat k zámecké budově. V případě Kácovského zámku se jedná o původní barokní barevnost a vzhled fasád. Na samotném zámku byla provedena poslední úprava exteriéru v letech 1976 – 1982. Při ní byla původní podoba velmi zkomolena. Součástí barokní výstavby zámku byla i 150 m dlouhá patrová chodba vedoucí na oratoř do kostela. V přízemí při volné arkádě u kostela se dochovala barevnost z 30. let 18. stol. Tato barevnost se může stát východiskem pro obnovu exteriérových fasád zámku.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 21:55:19
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Stavební historie, Info vycházející ze stavby

Klíčová slova: Barevnost fasády, Kácov, baroko, zámek, Václav Špaček
  Text
Zámek Tvrz v Kácově vznikla pravděpodobně kolem polo. 15. Stol. V roce 1555 koupil tvrz, dvůr i městečko Jan Čejka z Olbramovic. V roce koupil zkonfiskované panství Jan Werde z Werdenberku. Roku 1635 kupuje Kácov Benigna Kateřina z Lobkovic, která tvrz opravuje a rozšiřuje. Vznikl jednopatrový zámek, který měl kamenné přízemí a dřevěné patro. Roku 1656 prodali Lobkovicové zámek Františkovi kněžna Anna Marie Toskánská. V letech 1727 – 1733 dala zpustlý zámek rozšířit. Zámek v Kácově je dnes ve své hmotě dochován z doby jeho radikální přestavby proběhlé mezi lety 1727 – 1733 zřejmě podle návrhu architekta Václava Špačka. Stavebníkem byla Toskánská vévodkyně Anna Marie Františka. V této době byl starý renesanční zámek zvýšen o patro, opatřen centrálním převyšujícím pavilonem, který osvětloval poměrně úzký prostor kolem, kterého jsou rozmístěny vstupy do jednotlivých prostor. Současně s tím byla vybudována sýpka, stáje a spojovací patrová chodba spojující zámek s farním kostelem.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Kácov

Kácov
Obr. 2 Kácov

Kácov
Obr. 3 Kácov

Kácov
Obr. 4 Kácov

Kácov
  Odkazy
  Poznámky
Literatura: Macek, P. – Zahradník, P., Kácov. Stavebně historický průzkum areálu zámku. Praha SÚRPMO 1991, strojopis. Po zpracování objeveno celkové vyúčtování přestavby zámku za léta 1727-1733 (SÚA, ŘSRF/P účetní archiv, odd. Kácov, důchodní účet a účetní přílohy MACEK, Petr - ZAHRADNÍK, Pavel: Barokní architekt a stavitel Václav Špaček. [Stručný životopis s obsáhlým přehledem staveb, na kterých se V. Špaček podílel.], Průzkumy památek, 10, 2003, č. 2 - fot., něm. res., tab.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz