Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Předlohy pro drobné stavby v parku v Krásném Dvoře

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Při hledání inspirací pro stavby v parcích vzniklých v 2. polovině 18. stol. a první třetině 19. stol. je prvořadým pramenem dílo, které napsal Christian Cay Lorenz Hirschfeld (1742-1792) s názvem Theorie der Gartenkunst, jehož pět svazků vyšlo mezi lety 1779-1785. Tato základní příručka sloužila jak školeným architektům, tak laikům při projektování zahrad a parků. V areálu parku Krásného Dvora se jako jedna ze staveb v tzv. Rachélině údolí dochoval objekt hrobky. Nejde o hrobku ve smyslu uchovávání ostatků, nýbrž o symbolické uchopení motivu života a smrti. Pomocí kamenného sarkofágu, skrz něhož protéká voda je zde představen koloběh lidského života. Takové zobrazení má jednoznačný předobraz v jedné rytině z Hirsfeldova traktátu.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 21:58:54
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Prameny a literatura, Zobrazení

Klíčová slova: Předlohy pro drobné stavby v parku v Krásném Dvoře, klasicismus, zahrada, park, neznámý, Krásný Dvůr
  Text
O dějinách hrobky nemáme téměř žádné přímé písemné zprávy. Vznikla v první etapě realizace parku a lze předpokládat, že se na jejím návrhu výrazně podílel hrabě Černín. Na prvním plánu celého parku vidíme před hrobkou vedle přístupové cesty kamennou lavici, které dnes chybí. Podle jediných dvou zmínek uvedených v literatuře, byl přímo na valené klenbě uvnitř umístěn nápis, který osvětlovala závěsná lampa. Kleist uvádí přepis nápisu v hrobce „Wann ich einst liege und schlafe in Frieden, so lass mein Andenken einem Stillen, redlichen Herzen werth seyn, Kein Fluch und keine Laesterung Beschwere meine Grube.“ Překlad: „Až budu jednou v míru ležet a spát, ucti mou památku několika tichými slovy od srdce. Žádná kletba, žádná urážka ať netíží můj rov.“ Jahn zmiňuje jednoduchou zavěšenou kovovou lampu se dvěma oušky uvnitř jeskyně a klenbu na níž byl shora uvedený nápis.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
Obr. 2 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
Obr. 3 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
Obr. 4 Krásný Dvůr

Krásný Dvůr
  Odkazy
  Poznámky
Literatura: Lorenc V. – Tříska, K., Krásný Dvůr, státní zámek a okolí. Praha 1954. Tříska K., Zámek a park v Krásném Dvoře. Časopis společnosti přátel starožitností českých LXI, 1953, s. 157-168. Kopal, V., Krásný Dvůr u Podbořan. Praha 1961. Lůžek B., Houda J., Státní zámek Krásný Dvůr. Louny 1975. Křížová K., Z obrazové sbírky na Krásném Dvoře, Památky a příroda č. 1982/3. Křížová K., Státní zámek Krásný Dvůr, průvodcovský text. 1983. Lůžek B., Krásný Dvůr, Rozbor stavebních rejstříků (1720-1724). 1974. Kotrba V., Die Anfänge der Neugotik in den böhmischen Ländern. In: Alte und moderne Kunst Nr. 81. Sonderheft Ausstellung Der Wiener Kongress 1814-1815. Jahr. 10. Wien 1965, s. 35-44. Jahn, J. Q., Fortsetzung (!) der Gefühle bei Besuchung des Schönhofer Garten. In: Apollo. Prag 1797. Jahn, J. Q., Gefühle bei Besuchung des Schönhofer Garten. Apollo 1797, 3. Bd., September-Dezember, s. 173-190, 193-222. Kleist A. F. von, Fantasien auf einer Reise nach Prag. Dresden – Leipzig 1792. Wiebezahn J., Geschichte und Funktion des Monopteros. Hildesheim – New York, 1975. Rokyta, H., Ein Reisebericht von 1791 über die Kleinarchitekturen des Landschaftsparka von Schönhof in Böhmen. In: Österreichische Zeitschrift fur Kunst und Denkmalflege XXVII. Wien 1973. Rokyta H., Cestovní zpráva z roku 1791 o zahradní drobné architektuře zámeckého parku v Krásném Dvoře. In: Památková péče 1945-1970. Praha 1973. Vlček, P., Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha 1999. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha 1984. 10 století architektury. Architektura 19. stol. Praha 2001. Almanach und Taschenbuch für Garten Freunde (ed. W. G. Becker), Leipzig 1798. Hušek, P., Zámecký park Krásný Dvůr, průvodce. Ústí nad Labem 2006. Bílek, Tomáš V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, Praha 1882 Heber, Franz Alexander: Böhmens Burgen, Vesten und Burgschlösser 7, Praha 1849 Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze království Českého 14, 2. vydání, Praha 1936 Schaller, Jaroslaus: Topographie des Königreichs Böhmen 7. Saatzer Kreis, Praha - Vídeň 1787 Sommer, Johann Gottfried: Das Königreich Böhmen 14. Saazer Kreis, Praha 1846, s. 259.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz