Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Podoba fasády po puristické úpravě není to samé co fasáda zničená

Zpět k vyhledávání
  Anotace
V některých případech může první povrchní úsudek o podobě fasády domu přinést zkreslující informace. V tomto případě si autor na počátku SHP myslel, že původní fasáda, pravděpodobně bohatě zdobená, byla „osekána“ v 2. pol. 20. stol. jak se to běžně stávalo. Archivní průzkum ovšem přinesl zjištění, že nešlo o devastující úpravu fasáda, nýbrž o „umělecký“ záměr tehdejších majitelů, kteří si v roce 1935 přáli místo eklektické fasády holou puristickou podobu svého domu.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 22:06:08
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Průčelí

Klíčová slova: Podoba fasády po puristické úpravě není to samé co fasáda zničená, Praha - Staré Město, moderna, činžovní dům, Karel Hannauer, Václav Romováček
  Text
Dnešní dům čp. 1066 byl postaven jako novostavba roku 1902. Dochovaly se dva datované a signované plány. Plány jsou podepsány stavitelem Václavem Romováčkem. Dům se do ulice obracel bohatou eklektickou fasádou s převažujícím formálním aparátem novobarokní architektury. Roku 1935 byla zrušena veškerá výzdoba a členění historizující fasády, která byl nahrazena puristickou úpravou. Zachováno bylo rozmístění oken i arkýř, ovšem bez architektonického členění. Dále byly zachovány vstupní dveře a okenní rámy. Interiéru se tato úprava nedotkla. Dochoval se původní plán této úpravy podepsaný stavitelem Karlem Hannauerem. Úpravu si objednaly tehdejší majitelky sestry Zdenka a Růžena Picková
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Praha

Praha
Obr. 2 Praha

Praha
Obr. 3 Praha

Praha
Obr. 4 Praha

Praha
Obr. 5 Praha

Praha
  Odkazy
  Poznámky
Literatura: Bečková K., Zmizelá Praha, Staré Město. 2005. Bečková K., Fokt M., Svědectví Langweilova modelu Prahy. 1996. Lašťovka M., Ledvinka V. a kol., Pražský uličník 2 díl, Praha 1998. Líbal D., Muk J., Staré Město pražské, NLN, Praha 1996 Míka Z (ed.)., Dějiny Prahy v datech, Panorama, Praha 1989. Ruth, F., Kronika královské Prahy a obcí sousedních, Praha III. 1904. Schaller J., Beschreibung der konigl. Haupt und Residenzstadt Prag, III, Prag 1796. Svoboda J. E., Lukeš Z., Havlová E., Praha 1981-1918, Libri, Praha 1997. Švácha R., Od moderny k funkcionalismu, Victoria Publishing, Praha 1995. Tomek W. W., Dějepis města Prahy, II, Praha 1871. Tomek, W. W., Základy starého místopisu pražského, I, Praha 1872. Umělecké památky Prahy, Staré Město a Josefov, Academia, Praha 1996. Zde vyčerpávající přehled literatury k dějinám a architektuře této části Prahy
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz