Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Ikonografický pramen pro zámeckou stavbu se může skrývat ve farním kostele

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Není žádnou novinkou, že při průzkumech panských sídel je nutné podrobit průzkumu i stavby, které mohou souviset se stavbou, či spíše stavebníkem. Často se například ve farním kostele nalezne ikonografický doklad starší podoby stavby.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 22:28:27
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Prameny a literatura, Zobrazení

Klíčová slova: Ikonografický pramen pro zámeckou stavbu se může skrývat ve farním kostele, baroko, zámek, neznámý, Hrochův Týnec
  Text
V tomto případě jde o barokní obraz se svatým Floriánem visící v kostele sv. Martina. V dolní části obrazu je zobrazen areál zámku v Hrochově Týnci před přestavbou provedenou v 70. letech 19. stol. Jde spíše o základní podobu jednotlivých hmot areálu než o přesnou podobu každého objektu. Podle UPČ uvádí zámek jako postavený v 17. stol., přestavovaný a rozšířený do roku 1717, důkladně přestavovaný v letech 1877-1879 a 1924-1925, kdy přistavěno 2. patro a přestavěny interiéry.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Hrochův Týnec

Hrochův Týnec
Obr. 2 Hrochův Týnec

Hrochův Týnec
Obr. 3 Hrochův Týnec

Hrochův Týnec
  Odkazy
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz