Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Specifické stavební detaily v případě staveb specifického určení

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Výpovědní hodnota některých otvorů může být jednoznačně rozpoznána pouze v souvislosti se znalostí funkce daného objektu. Nicméně někdy je nález nějakého otvoru vodítkem k určení funkce stavby, která prošla vývojem znesnadňující dnes její správné čtení. Příkladem takových staveb mohou být původně pohřební kaple, u kterých byla tato funkce později „zapomenuta“ a staly se z nich pouze sakrální stavby. To znamená, že byl zrušen či překryt vchod do podzemní prostory a také byly zazděny původní odvětrávací otvory. V případě, že navíc chybí archivní prameny, uniká nám důležitá informace o stavbě. Proto je nutné sledovat při opadání omítek sokl v exteriéru, ve kterém se právě mohou skýtat druhotně zaslepené otvory, upozorňující na původní účel stavby jako v případě rodinné hrobky Zubatů Chlumci nad Cidlinou.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 22:31:36
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Doplňující prvky

Klíčová slova: Specifické stavební detaily v případě staveb specifického určení, Chlumec nad Cidlinou, klasicismus, hrobka
  Text
Stavba stojí v areálu bývalého hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice. Stavba lehce obdélného půdorysu (5,5 m x 6,5 m) je zastřešena sedlovou střechou, ze které vyrůstá lucerna. Hlavní průčelí je tvořeno portikem se čtyřmi dŕoskými sloupy nesoucími kompletní kladí a trojúhelný štít. V ose mezi sloupy je hlavní pravoúhlý vchod v supraportě obsahujícící lunetové okno. Po stranách vhodu jsou na vysokých soklech plastiky andělů se smutečními pochodněmi. Tyto andělé klopí hlavy, směřující ke vchodu, k zemi. Na soklu pravého je nápisová deska Rodina Čermákova a Mikulova Pax Vobis, sokl anděla nese signaturu Sucharda Nová Paka. Sokl druhého anděla je bez nápisové desky. Lze předpokládat, že obě sochy byly na místo osazeny dodatečně, když hrobka s kaplí nějakou dobu stála. Ve hladkém vlysu je nápis. Celý tympanon štítu vyplňuje symbol Nejsvětější trojice ve vavřínovém věnci obklopený paprsky svatozáře. Boční stěny jsou řešeny jako zcela holé pouze se korunní římsou a půlruhově zaklenutým oknem s parapetní římsou vpadlým do fasády. Závěrová stěna je zcela holá, pouze trojúhelný štít oděluje nevýrazná okapní římsa. V bočních stěnách jsou při terénu zazděné otvory, které odvětrávaly kryptu. Nápis na průčelí IAEPER.WAELZL.ORGANIS.ORNANDAE.SOLICITANTI.DECANO.ALOISIO.WELICH ACEROR.CINERIBVS
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou
Obr. 2 Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou
Obr. 3 Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou
  Odkazy
  Poznámky
Literatura: Město v zahradách : Průvodce po Chlumci nad Cidlinou a okolí : [K 400. výročí povýšení obce na město ...] / Václav Horyna V Chlumci nad Cidlinou : Vítězslav Klemens, 1947 Chlumecko [a] Novobydžovsko : historie a architektonické památky Pocidliní. 2 / [text a ilustrace] Karel Kuča, Hradec Králové : [Balustráda], 1995, Popis (rozsah) 561 s., [17] l. map (část. barev.) : il., mapky (část. barev.), plánky ; 29 cm. Kuhn K, Novák L., Dějiny a kulturní obraz města Chlumce nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou 1932. Liber memorabillum decanatus Chlumecensis ab anno 1835. OA HK, f. AMCH, kniha inv. č. 13.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz