Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Rub plánu může skrývat zajímavé detaily

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Archivní průzkum stavby jedné lokality mohou přinést i nečekané poznatky pro stavbu jinou. V MZA v Brně se dochovaly původní plány hrobky sekundogenitury Lichtenšteinů postavené roku 1789 v Moravském Krumlově při kostele Všech Svatých. Plány zhotovil vídeňský architekt Johann Heinrizzi. Na rubu hlavního plánu ses dochoval tužkou provedený plán půdorysu zámku v Moravském Krumlově. Vzhledem k tomu, že neznáme přesnou dobu vzniku tohoto náčrtu, je nutné porovnat půdorys s dalšími dochovanými.
  Autorství
Autor: Jindřich Záhorka (zahorka)
Vloženo: 2012-02-12 22:35:52
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Prameny a literatura, Zobrazení, Hist. plány a skici

Klíčová slova: Rub plánu může skrývat zajímavé detaily, baroko, zámek, neznámý, Moravský Krumlov
  Text
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 2 Moravský Krumlov

Moravský Krumlov
  Odkazy
  Poznámky
Literatura: J. Kroupa, Alchymie štěstí. Kroměříž - Brno 1986, obr. 1333. UPMS II, 594 vč. obr. Moravský Krumlov:700 let města nad Rokytkou/ Miroslav Jurák. Brno: Krajské nakladatelství 1960 Historie a současnost zámku v Moravském Krumlově, Moravský Krumlov, MKHS 2004.
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz