Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Stavební rozkrytí domu – zřetelné stopy původní podoby a stavebního vývoje

Zpět k vyhledávání
  Anotace
V případě stavebního rozkrytí nebo pozvolné destrukce stavby je možno velmi často sledovat "zpětně její historický stavební vývoj - zpravidla totiž dochází nejprve k likvidaci nejmladších částí a doplňků (podhledů, příček a podobně) které doposud starší, často dosti netušený stav zakrývaly.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-13 08:18:31
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Průčelí, Interiér, Stěny, Stropy a klenby, Stavební historie, Info vycházející ze stavby

Klíčová slova: Stavební rozkrytí domu – zřetelné stopy původní podoby a stavebního vývoje, renesance, klasicismus, měšťanský dům, Soběslav
  Text
Soběslav, někdejší loubí domu č. p. 170 na náměstí. Severní i jižní stranu rozlehlého náměstí původně lemovalo loubí, dnes již zcela zrušené. Dům č.p. 170 v jižní frontě náměstí je jednopatrový, s pětiosou nevýraznou pozdně klasicistní fasádou, upravenou do dnešní podoby ve 2. polovině 19. století. Tehdy také bylo zazděno loubí, tvořené původně dvojicí širokých půlkruhově sklenutých arkád. Dům, nepochybně již středověkého původu, byl zřejmě rozsáhle přestavěn po velkém požáru města roku 1598. Loubí, původně plochostropé, bylo v pozdější době zaklenuto, cihelnou valenou klenbou, jejíž výběhy a otisky jsou dosud zřetelné; při přestavbě domu v 19. století byla opět stržena. Přízemní prostory byly poté opatřeny sníženými stropními podhledy. Interiér zchátralého a již delší dobu opuštěného objektu byl v poslední době téměř zcela vybourán; již dříve byly patrny stopy arkád zazděného loubí v jeho průčelí, po destrukci horizontálních konstrukcí interiérů se na určitou dobu objevily zřetelné stopy stavebních dějin domu – zazděné loubí, stopy jeho někdejší klenby, i někdejší tvar okenních nik v patře – původně byly širší, segmentově zaklenuté.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1

  Odkazy
• Umělecké památky Čech III., Praha 1980, s. 380 – 81
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz