Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Domovní portál druhotně poskládaný ze zbytků staršího

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Na tomto příkladě raně barokního portálu je možno sledovat, jak se v průběhu dějin měnila podoba a funkce domu. Když ztratil smysl průjezd do dvora, byl jeho portál rozebrán a jeho jednotlivé části použity na sestavení menšího portálku domovního vstupu.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-13 09:55:48
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Průčelí, Hodnocení, Památkové

Klíčová slova: Domovní portál druhotně poskládaný ze zbytků staršího, Praha-Hradčany, renesance, baroko, měšťanský dům, opevnění
  Text
Praha 1, Loretánská ulice, portál domu č.p. 103/IV. Dům byl postaven v 80. letech 16. století na vnější straně parkánu někdejších hradeb města Hradčan, v sousedství Strahovské brány; prostor někdejšího parkánu dodnes vymezuje ulička se schodištěm podél východní stěny domu, spojující loretánskou ulici s Úvozem. Při přestavbě po roce 1616 byl dům rozšířen o trakt loubí, v této době byl také zřejmě zřízen jeho hlavní vjezdový portál, členěný reliéfní bosáží. Další výraznější úpravy proběhly až v letech 1853 – 58, kdy byl dům celkově adaptován, zřízeno nové schodiště a upraveny dispozice. Tehdy byl také zrušen původní průjezd a přeměněn v užší vstup; ostění vjezdového portálu bylo rozebráno a z úsporných důvodů jeho části nově seskládány do užšího portálu, který ovšem nezapře svůj původ. Původní portál byl vjezdový, tvořený ostěním z hrubozrnného pískovce, s půlkruhovým záklenkem, ostění bylo členěno bosáží se střídavými obdélnými poli. První indicií, že s portálem něco není v pořádku, může být jeho excentrické umístění mimo osu loubí; to by ovšem ještě nemuselo být zcela určující, portál by mohl například reagovat na starší dispozici. Při bližším pohledu je ovšem druhotné sesazení portálu zcela zjevné. In situ se nachází pouze východní stojka, do výše patky klenby loubí, kde také plochá římsa naznačuje, že v této úrovni začínal záklenek původního portálu. Nad její úrovní byl portál navýšen po obou stranách segmenty záklenku, ve špaletě přitesanými nahrubo do roviny; stopy původního vnitřního zaoblení jsou na západní stojce dosud zjevné (obr. 2). Segmentový záklenek pak byl vytvořen z největší části původního ostění, jeho osazení na navýšené stojky je zjevně poněkud „neorganické“. Zajímavé je, že většina indicií o druhotném sesazení portálu by nebyla tak zřetelná, kdyby nedošlo k druhotnému odstranění nátěrů ostění, což mělo zjevně doložit „historickou autenticitu“ portálu. Paradoxně ji však nepřímo popřelo.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. -1 Praha, Loretánská 17

Praha, Loretánská 17
Obr. -1 Praha, Loretánská 17

Praha, Loretánská 17
  Odkazy
Ruth, František. Kronika královské Prahy, Praha 1904, s. 663 Muková, Jiřina – Vilímková, Milada – Líbal, Dobroslav. Pasport SÚRPMO, 1975 Umělecké památky Prahy IV., Pražský Hrad a Hradčany, Praha 2000, s. 324 – 25
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz