Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

"Písemný pramen" přímo v terénu

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Velmi vzácně můžeme při průzkumu mladších staveb či jejich areálů narazit na přímé "písemné prameny" vážící se k jejich vzniku - původní firemní tabule, informující o staviteli a prováděné stavební akci.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-13 10:03:52
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Stavební historie, Využití pramenů a literatury, Info vycházející ze stavby

Klíčová slova: "Písemný pramen" přímo v terénu, neoslohy a eklektismus, zámek, vila, zahrada, park, Hodkov
  Text
Původní pozdně barokní či klasicistní zámeček, upravený roku 1850, byl kolem roku 1912 tehdejším majitelem Alfrédem rytířem Schebkem rozsáhle přestavěn a rozšířen do podoby honosné vily, tvořené pozoruhodnou směsicí historizujících slohů. Zámek, přeměněný po roce 1948 na dětský domov, po roce 1990 značně zchátral a až po roce 2005 se podařilo novým majitelům vážně poškozenou a téměř zřícenou stavbu zrekonstruovat a tak i zachránit. Zámek tvoří samostatná jednopatrová budova s podkrovím, na půdoryse obráceného L. je obklopen rozsáhlým lesoparkem, do nějž se od silnice vjíždí historizující věžovou branou. V průběhu dokumentačních prací v objektu byl učiněn pozoruhodný nález: část oplocení zámecké obory byla provizorně vyspravena na tři části rozlomenou dřevěnou firemní tabulí, nesoucí tento text, psaný černě na bílém podkladě: „NOVOSTAVBA ZÁMKU V HODKOVĚ – PROJEKTOVAL A ŘÍDÍ: F. R. WORETSCH – PROVÁDÍ STAVIT. FIRMA – INŽ. F. BROŽ“. Z textu i použitého typu písma vyplývá, že se jedná o tabuli, která byla roku 1912 umístěna na lešení nebo fasádě objektu v průběhu jeho přestavby (paradoxně přes to, že se zde mluví o novostavbě). Po skončení stavby byla zřejmě uložena na půdě nebo prostě někde stranou a v pozdější době, snad za existence dětského domova, byla, rozlomená na tři části, použita k opravě plotu obory. Jedná se o neobyčejně pozoruhodný „přímý“ pramen, dokládající na místě samotném okolnosti vzniku hodkovského zámku v jeho dnešní podobě.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. -1 Hodkov

Hodkov
  Odkazy
• Umělecké památky Čech, svazek I., 1977, s. 327 • Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, svazek 6 – Východní Čechy, Praha 1989, s. 117 – 118 • Bartoš, Martin. Památky Kutnohorska. Kutná Hora 1998, s. 11 • Úlovec, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 1. díl, Praha 2003. s. 219 – 224
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz