Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Zbytky starší klenby jako pamětihodnost? Otázka jejich úmyslného zachování.

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Na příkladě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově je možno ukázat zajímavý příklad zachování pozůstatků starší stavební fáze kostela - pravděpodobně úmyslné. Při stavbě nové barokní klenby byly výběhy původní klenby gotického dvoulodí úmyslně zachovány, což je pozoruhodný doklad barokního historismu.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-13 11:18:26
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Interiér, Stěny, Stropy a klenby, Stavební historie, Využití pramenů a literatury, Info vycházející ze stavby

Klíčová slova: Zbytky starší klenby jako pamětihodnost? Otázka jejich úmyslného zachování., gotika, baroko, kostel, Pietro Spineta, Bavorov
  Text
Stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově započala zřejmě po roce 1360; jeho zakladateli byli bratři Petr,Jošt, Jan a Oldřich z Rožmberka. Zřejmě do r. 1384 byla stavba dokončena (podle znaků Jana z Rožmberka a jeho choti Elišky z Halsu, umístěných na jižním portále, lze soudit, že tato část byla hotova již před r. 1389, kdy Jan zemřel). Listinou z r. 1384 ustanovili bratři Rožmberkové při novém kostele pět kaplanství a důchody kněžím, učitelům a špitálu. R. 1604 byl položen základ k druhé věži na jihozápadním nároží stavitelem Petrem Vlachem z Vodňan. R. 1649 kostel poničil požár a následně v letech 1652 – 1654 byl chrám přestavěn v trojlodí eggenberským stavitelem Petrem Spinetou. V letech 1868 – 69 byla po požáru upravena věž chrámu, následně v letech 1905 – 1908 byl kostel regotizován podle starších plánů Josefa Mockera stavitelem J. Sedláčkem. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl původně plánován jako jednolodní na pravidelném křížovém půdorysu, později po dostavění presbytáře a příčné lodi proveden jako dvoulodí sklenuté původní obkročnou klenbou na dva pilíře. Po poškození požárem r. 1649 byly klenby dvoulodí strženy a nahrazeny trojlodní raně barokní klenbou nesenou hranolovými pilíři. Zajímavé je, že přípory někdejší gotické klenby nebyly při barokní přestavbě osekány, a dodnes se na stěnách bočních lodí výrazně uplatňují. Není vyloučeno, že se zde jednalo o záměr, ponecháním částí starších konstrukcí připomenout starobylost chrámu.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Bavorov

Bavorov
Obr. 2 Bavorov

Bavorov
Obr. 3 Bavorov

Bavorov
Obr. 4 Bavorov

Bavorov
  Odkazy
• Soukup, J. Soupis památek, 33. Politický okres písecký, 1910, s. 2 – 26 • Mencl, Václav, Česká architektura doby lucemburské, 1948, s. 113 • Líbal, Dobroslav, Gotická architektura v Čechách a na Moravě, 1948, s. 169 – 170 • Umělecké památky Čech, svazek I., 1977, s. 34 – 36 • Líbal, Dobroslav, Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, 2001, s. 10 – 12
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz