Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Situování zaniklé městské brány jako vysvětlení podoby sousední stavby

Zpět k vyhledávání
  Anotace
V půdorysech historických měst velmi často narážíme na výrazné stopy zaniklých fortifikací; velmi výrazné bývají tyto stopy zejména v místech zaniklých městských bran. V jejich místě se často komunikace nápadně zužují, domy, které k branám přiléhaly mají dnes zdánlivě nelogické výstupky či rizality, původně na tyto objekty navazující. Tyto indicie, často v kombinaci s historickými mapovými podklady, mohou výrazně napomoci k lokalizaci zaniklých městských bran, případně i k určení jejich podoby.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-13 11:58:19
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Urbanistické vztahy, Stavební historie, Komb. všech údajů

Klíčová slova: Situování zaniklé městské brány jako vysvětlení podoby sousední stavby, renesance, opevnění, brána, fara, 3
  Text
Hostinné, fara (děkanství), č.p. 3. Budova děkanství v Hostinném byla postavena v bezprostředním sousedství děkanského kostela Nejsvětější Trojice v roce 1525. Byla zabudována do městského opevnění – severní zeď tvořila část hradeb, západní zeď byla součástí horní městské brány. V roce 1555 poničil faru velký požár. Budova byla poté obnovena v roce 1578, kdy získala svoji renesanční podobu. O přestavbě svědčí letopočet na kamenném portálu hlavního vchodu. Další přestavba proběhla na konci období renesance v roce 1610, kdy budovu znovu poškodil požár. Autorem této pozdně renesanční přestavby byl Vlach Carlo Valmadi. Na fasádě se zachovala bohatá výzdoba tvořena psaníčkovými sgrafity. Sgrafitová výzdoba budovy, datovaná na fasádě rokem 1578, je při jejím severovýchodním nároží zdánlivě nelogicky přerušena; až z mapy stabilního katastru zjistíme, že zde k faře přiléhala tzv. Horní brána, zbořená po roce 1841; sgrafitová výzdoba zřejmě pokračovala i na její fasádě. O situování brány svědčí i nápadný ústupek ve fasádě protějšího domu č. p. 5, stejně jako jméno tohoto úseku ulice – Horní brána.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1 Hostinné

Hostinné
Obr. 2 Hostinné

Hostinné
  Odkazy
• Umělecké památky Čech, svazek I., 1977, s. 327
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz