Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

  Vaše vybrané kategorie
Zobrazit vyhledávací kritéria
 
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-53

  Nalezená hesla
Červená Řečice

datační nápisy a nápisové desky

Konkrétní stavební proměnu zkoumaného objektu pomáhají objasnit nápisy a pamětní desky s cennými údaji o přestavbě či úpravě konkrétní konstrukce či prvku, s níž jsou spojeny.
Sklep domu čp. 603/I.

druhotné prohlubování sklepů

Sklepy měšťanských domů byly často druhotně prohlubovány. S tímto fenoménem se setkáme především v centrech velkých středověkých měst s románskou či raně gotickou výstavbou. V rámci parcelace města, která se stabilizovala nejpozději v období vrcholného středověku, již mnohdy nebylo možné rozšířit dům o další přístavby. Zvyšující se nároky na skladovací prostory byly proto řešeny prohlubováním původních sklepů, případně vyhlubováním nové úrovně pod stávajícími.
Kutná Hora

Trhlina – spára a prasklina.

Důležitou indicií k pochopení stavební historie zkoumaného objektu je výskyt různých trhlin jak ve svislém zdivu, tak i v klenbách. Zatímco u kleneb jde takřka vždy o praskliny vzniklé samovolným působením statických sil působících na stavbu, pak u vertikálního zdiva mohou trhliny v omítce naznačovat dotyk zdiva odlišného charakteru a indikovat spáru mezi oběma konstrukcemi.
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-53